Varstvo osebnih podatkov


Kot uporabnike naše spletne strani vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije ali gradivo in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo.

Odškodnina.net zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani.

To pomeni, da Odškodnina.net zbira osebne podatke, samo kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno in dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Odškodnina.net se obvezuje, da bo zbrane podatke hranila in uporabljala samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Odškodnina.net osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredovala nobeni drugi, fizični ali pravni osebi.

 
 
 

Koristne povezave

  • Dodajte tekstovno povezavo iz Odškodnina.net na vašo spletno stran...
Preglej povezave »
Dodaj povezavo »
Sodelovanje:

 
Odkodnina.net