Pravna pojasnila


Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi, predstavitvami v kakršni koli obliki na spletni strani www.odskodnina.net so pridržane in se lahko reproducirajo le za osebno uporabo, ne pa tudi za poslovno uporabo ali z namenom, da bi se podatki razmnoževali in spreminjali pri čemer morajo ohraniti vsa opozorila o avtorski pravici in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Odškodnina.net. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: " © 2012 Odškodnina.net - Vse pravice pridržane." Vsebovane informacije na straneh so lahko spremenjene s strani Odškodnina.net brez vnaprejšnega opozorila. info@odskodnina.net
 

Ne/spoštovanja določb pravnega pojasnila

Odškodnina.net pričakuje od uporabnika, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. Odškodnina.net aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja, zato bodo zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu preganjana s polno močjo zakona.
 
 
 

Koristne povezave

  • Dodajte tekstovno povezavo iz Odškodnina.net na vašo spletno stran...
Preglej povezave »
Dodaj povezavo »
Sodelovanje:

 
Odkodnina.net