Dokumentacija potrebna za izpeljavo odškodninskega postopka


Navajamo spisek dokumentacije, ki jo potrebujemo za izpeljavo odškodninskega postopka:

 
 • Policijski zapisnik ali evropsko poročilo o nesreči z navedbo, katera policijska postaja je obravnavala nezgodo, če z njima ne razpolagate pa vsaj: kratek opis nesreče v nekaj stavkih, podatke o nesreči (kraj, čas,...), podatke o povzročitelju - vozniku vozila, podatke o lastniku vozila (v primeru, da vozila ni vozil lastnik), s katerim je bila povzročena nesreča, zavarovalnico, pri kateri je zavarovano vozilo, reg.št. vozila ter po možnosti št. zavarovalne police,
 • Razpoložljivo dokumentacijo v zvezi s poškodbami in zdravljenjem ( poškodbeni list oz. izvide iz urgence oz. travmatoloških ambulant, ambulantna izkaznica za fizioterapijo, ostala dokumentacija v zvezi z zdravljenjem in rehabilitacijo (potrdila osebnega zdravnika o poteku zdravljenja oz. abulantni karton,...))
 • Dokazila o morebitnem bolniškem staležu (potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela ali sklep ZZZS)
 • Dokazila o nižji plači zaradi odsotnosti od dela (potrdilo delodajalca o višini izgubljenega dohodka zaradi bolniškega staleža ali plačilne liste za 2 ali 3 mesece pred odsotnostjo in plačilne liste za mesece z odsotnostjo)
 • Dokazila o drugih izgubah dohodka zaradi odsotnosti od dela (dnevnice, nagrade, računi,..)
 • Dokazila o morebitni materialni škodi, ki vam je nastala (uničena obleka, mobitel, osebni računalnik,...)
 • Dokazila o oškodovanju na ostalih področjih (šport, študij, hobi, glasba, ipd.)
 • Morebitne police nezgodnega zavarovanja ali pa vsaj podatke o zavarovalnici, kjer ste nezgodno zavarovani po možnosti tudi št. zavarovalne police
 • Zapisnik o alkoholiziranosti *
 • Vozniško dovoljenje (obojestransko) *
 • Zavarovalna polica *

* če ste nesrečo povzročili sami

 
 
 

Koristne povezave

 • Dodajte tekstovno povezavo iz Odškodnina.net na vašo spletno stran...
Preglej povezave »
Dodaj povezavo »
Sodelovanje:

 
Odkodnina.net