Kaj je denarna odškodnina?


Odškodnina je denarno nadomestilo, ki jo prejme oškodovanec kot nadomestilo za škodo, ki jo je utrpel v nesreči.

Odškodnina.net med različnimi vrstami nesreč obravnava prometne nesreče, nesreče na delovnem mestu, nesreče na javnem mestu, nesreče na zasebnem prostoru, nesreče s smrtnim izidom ali nesreče s težko invalidnostjo.

 
V posameznem škodnem primeru se lahko pojavita dve vrsti škode:

  • Materialna škoda:


  • Med materialno škodo oz. t.i. premoženjsko škodo uvrščamo poškodovano ali uničeno premoženje (poškodovano vozilo, mobilni telefon, varnostna čelada, drugi predmeti, ipd.), izgubljen dohodek (manjša plača, nagrade, izguba delovnega mesta, ipd.), dodatno delo (pomoč na domu, pri delu, pri študiju, ipd.) in druge dodatne stroške (prevoz, zdravila, ipd.).

  • Nematerialna škoda:


  • Med nematerialno škodo oz. t.i. nepremoženjsko škodo uvrščamo telesne poškodbe in telesne bolečine (zlomi, zvini, nategi, udarnine, ureznine, ipd.), duševne bolečine zaradi zmanjšanja telesnih aktivnosti in trajne posledice (omejenost in dodaten napor pri vsakdanjih opravilih, skaženost, čast in ugled, ipd.), utrpeli strah (zaradi nenadnosti nesreče, zaradi uspešnost zdravljenja, ipd.).

 

V primeru, ko je oškodovanec utrpel materialno škodo je slednjo mogoče v celoti povrniti medtem, ko vzpostavitev prvotnega stanja v primeru nematerialne škode ni mogoča. V primeru telesnih bolečin, duševnih bolečin, trajnih posledic in utrpelem strahu oškodovanca, ni mogoča povrnitev začetnega stanja v katerem je bil oškodovanec pred nesrečo. Zaradi tega dejstva lahko v škodnih primerih kjer nastopi nematerialna škoda govorimo le o denarni odškodnini, ki oškodovancu predstavlja določeno zadoščenje s katero se lahko omili težave oškodovanca.

 
 

Koristne povezave

  • Dodajte tekstovno povezavo iz Odškodnina.net na vašo spletno stran...
Preglej povezave »
Dodaj povezavo »
Sodelovanje:

 
Odkodnina.net