Pogosta vprašanja


Kakšni so stroški za stranke pri posredovanju za pridobivanje odškodnin in kdaj jih stranke morajo poravnati?

Odškodnina.net za svoje storitve zaračunava provizijo v višini 10% od izplačane odškodnine, ki jo stranka plača šele po izplačilu denarne odškodnine. Poudariti moramo, da znesek denarne odškodnine zavarovalnica nakaže neposredno na strankin transakcijski račun, kar omogoča veliko transparentnost poslovanja. Stranka torej nima nikakršnih stroškov do izplačila odškodnine.

 
V kakšnih zneskih se po vaših izkušnjah gibljejo dosežene odškodnine za poškodbe?

Višina odškodnine je odvisna predvsem od dolžine obdobja zdravljenja (bolniškega staleža), morebitnih trajnih posledic, kot tudi od zavarovalnice in poslovne oz. območne enote le-te. Lahko omenimo, da znašajo zneski denarne odškodnine za primer postavljene diagnoze "nateg vratnih mišic", brez trajnih posledic in z enomesečnim obdobjem zdravljenja okvirno 2.000,00 EUR, kjer lahko ta znesek variira +/- 20% odvisno od zavarovalnice in ostalih posebnosti primera.

 
Koliko časa povprečno traja postopek pridobivanja odškodnin pri manj zapletenih primerih.

Povprečen čas od vložitve popolnega zahtevka do prejetja nakazila denarne odškodnine znaša od 4 do 8 tednov. Èas izpeljave odškodninskega primera je odvisen tako od zapletenosti primera kot tudi od zavarovalnice in njene območne oz. poslovne enote, ki zahtevek obravnava.

 
 
 

Koristne povezave

  • Dodajte tekstovno povezavo iz Odškodnina.net na vašo spletno stran...
Preglej povezave »
Dodaj povezavo »
Sodelovanje:

 
Odkodnina.net